CG Marine
0

Vinterklargøring - Frostsikring

Vinterklargøring:

 • Motor opstartes og køres med ferskvand

 • Oliefilter samt motorolie udskiftes

 • Brændstoffiltere udskiftes (Brændstofsystem udluftes)

 • Impeller udskiftes 

 • Kølervæske testes i frostsikringsgrad

 • Motors saltvandsside frostsikres med frostvæske

 • Kontrol af motorfunktioner

 • Evt. afmontering af propel (Sejlbåde)

 • Gearolie udskiftes  

 • Kontrol af batterier (evt. afmont. for opbevaring)  

 • Vandsystem tømmes for vand

 • Varmvandsbeholder drænes

 • Toilet + septiktank frostsikres

Frostsikring:

 • Frostsikring af motorens saltvandsside 

 • Kontrol af frostsikringsgrad på kølevand 

 • Niveaukontrol af motorolie

 • Niveaukontrol af gear/drevolie

 • Batteri/er afmonteres for opladning 

 • S-drev propel afmonteres

 • El-anlæg beskyttes

 • Tømning af drikkevandstank

 • Tømning af varmtvandsbeholder

 • Frostsikring af søtoilet

 • Frostsikring af septiktank

 • Evt. udmont. af impeller